Theater De Balsemblomme Gent - Sint-Amandsberg

theater
de Balsemblomme

over De Balsemblomme...

Theater De Balsemblomme is één van de toonaangevende liefhebbersgezelschappen uit het Gentse, meer bepaald uit Sint-Amandsberg, en is een afdeling van “De Aloude Overste ende Souvereine Princelycke Camere van der Rhetorycke ‘Jhesus met der Balsemblomme’ ” gesticht in 1493.

Theater De Balsemblomme brengt niet ‘zomaar’ theater; geen inhoudsloze ‘fastfood’-producties of platgetreden kluchten. Wij streven technisch hoogstaande voorstellingen na, zowel op acteervlak als op de technische uitvoering ervan (decor, geluid, belichting).

lid of medewerker worden...

De hoofdactiviteit van ‘Theater De Balsemblomme’ is uiteraard het theater. Per seizoen programmeren we 2 toneelproducties, die artistiek op een hoog peil staan.  Voor dit alles moeten we over een uitgebreide spelerscast kunnen beschikken. Daarom is iedereen die zelf eens op de planken wil staan en over een klein beetje talent beschikt, maar vooral over héél véél ambitie, van harte welkom. Hierbij vergeten we ook niet de kans te geven aan jonge mensen, die in de best mogelijke omstandigheden en onder een vakkundige leiding hun eerste stappen op de planken kunnen zetten.

Interesse? bartrooms@telenet.be

Elke vereniging heeft geld nodig om haar werking te kunnen continueren, ook De Balsemblomme. Een deel van dat geld halen we uit lidgelden. Wie ons financieel wil steunen, zijn er de volgende mogelijkheden:

Gewoon lid: € 15 per persoon

Steunlid: € 20 per persoon

Beschermlid: € 25 per persoon

Erelid: € 50 per persoon

Sponsor: € 51 tot onbeperkt

Uw milde giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer van De Balsemblomme: BE40 4438 6428 5163 met referentie ‘lidgeld + naam’.

meer info? bartrooms@telenet.be

Ook mensen die willen meewerken aan het organiseren van niet-toneelactiviteiten kunnen zich bij ons aansluiten, zoals voor het organiseren van ontspanningsavonden, dia- of gespreksavonden, wandelingen, ledenvergaderingen, …

Interesse? bartrooms@telenet.be

De technische ploeg. Bij alles wat met decor te maken heeft, geldt zeker de gouden stelregel dat vele handen het werk licht maken, en dit zowel bij het maken van de decorelementen, bij het transport en de opbouw en afbraak ervan. “Handige Harry’s” vinden bij ons steeds de ideale gelegenheid om hun hobby bot te vieren! Verder zijn er voor het slagen van een voorstelling nog vele andere taken van primordiaal belang zoals het geluid, de belichting, de rekwisieten, het vervaardigen van kostuums, …
Ook hier kunnen we steeds helpende handen gebruiken.

Onderhoud gebouwen. Al de tot hier opgesomde activiteiten hebben plaats in lokalen. Het veelvuldig gebruik ervan brengt met zich mee dat deze ook regelmatig onderhouden moeten worden. Ook hiervoor kunnen enkele handen het werk lichter maken dan twee handen.

Interesse? bartrooms@telenet.be

 

Het Balsemblomme-leden blad is dit seizoen haar 29ste jaargang ingegaan. Het verschijnt nog steeds viermaal per jaar, en heeft een oplage van 200 exemplaren. Hier kunnen we steeds hulp gebruiken. Niet alleen zijn ieders pennenvruchten steeds welkom, ook bij het postklaar maken van de Balsemblomme-Info zijn helpende handen onontbeerlijk.

Interesse? bartrooms@telenet.be

Ook Theater De Balsemblomme heeft heel wat kosten naar aanleiding van toneelproducties, en dan denken we vooral aan promotiemateriaal. En, hier kan uw bedrijf ons een handje helpen, door het afhuren van advertentieruimte(n). Wij bieden u een waaier van mogelijkheden. Uw logo kan op:

Affiches: Bij iedere toneelproductie worden er een 300-tal affiches verspreid, in openbare gebouwen en op heel wat andere plaatsen in groot Gent.

Toegangskaarten: De Balsemblomme-producties worden gemiddeld door 400 aanwezigen bezocht.

Balsemblomme-Info: Verschillende mogelijkheden worden hier geboden van een volledig A4 -blad tot 1/8 hiervan.

Interesse? Meer info over de tarieven? Neem dan contact op met: balsemblomme@telenet.be

 

nieuws

contact

Theater De Balsemblomme 

p/a Molenhoek 31

9340 Smetlede

balsemblomme@telenet.be

Voorzitter Bart Rooms 

0496 03 56 36

bartrooms@telenet.be

Secretaris Jan Rooms 

jan.rooms@gmail.be

 

De Balsemblomme vanaf de 15de eeuw...

Webdesign by Greendots