Nieuwe Geschiedenis | 1938-1950


'De Balsemblomme' herrijst in de 20ste eeuw

 

In 1938 wordt op initiatief van de hoofdkamer 'De Fonteine' de rederijkerskamer  De Balsemblomme na een periode van sluimerende activiteiten heropgericht. Dit gebeurt in de schoot van de prominente christelijke middenstandsbeweging 'God & Vaderland' waar sinds een aantal decennia een sterk bloeiend en actief liefhebbersgezelschap gegroeid was, o.l.v. Antoon Rooms en Carlos Van Lanckere, de aloude rederijkerstraditie waardig. Bij deze heraanstelling aanvaardt 'De Fonteine' dat het bestuur van De Balsemblomme of de 'Eed', dezelfde samenstelling zou hebben zoals toen door Filips de Schone was beslist (de originele stichtingsoorkonde was inmiddels teruggevonden in het Mechelse stadsarchief) en dat de Camere het voorrecht zou behouden een Prince-Souverein aan te stellen. De eerste hoofdman wordt Antoon Rooms.  

 

AFB_nieuwegeschiedenis/nieuw1.jpg

  De huidige Prince-Souverein, Jules Van Houtte (1997) is de vijfde Prince sinds de herstichting in 1939. Zijn voorgangers waren : Fernand van Ackere (1940-1958), Pierre de Landsheer (1959-1974), Antoon de Pesseroey (1975-1979) en Nico Deleersnijder (1980-1996).

 

 Het eerste enthousiasme wordt echter enigszins getemperd door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Maar na de verwarringen van de eerste oorlogsmaanden start  De Balsemblomme met het organiseren van talrijke activiteiten, zoals voordrachtreeksen, zangkooroptredens, orgelrecitals en uiteraard toneelopvoeringen. Tot 1948 hebben de voorstellingen plaats in het kleine zaaltje van het Middenstandshuis in de Lange Kruisstraat te Gent. 

 

 

AFB_nieuwegeschiedenis/nieuw2.jpg

 

Tijdens de oorlogsjaren verplicht alleen de Duitse bezetting van het lokaal in de Lange Kruisstraat  tot een eerste verhuis naar de Gentse Minardschouwburg gedurende één seizoen. In 1948 blijkt echter dat cultuur alleen niet winstgevend genoeg is en men past de toneelzaal aan als vergader-, banket- en balzaal.

Vanaf 1947 wordt Staf Bruggen (voormalig bezieler van Het Vlaamse Volkstoneel - Groep Staf Bruggen) als regisseur onder de arm  genomen. Bij de eerste opvoering onder zijn leiding, nl. de creatie van Oogst  van Ludwig Hugin (DUI) in november 1947, is het een schot in de roos.

 Vanaf 1948 tot 1976 worden de toneelvoorstellingen gebracht in de Gentse K.N.S. Wat de decoraccommodatie betreft, is dit aanvankelijk niet veel zaaks. Vaak wordt in dezelfde huiskamer opgetreden met steeds hetzelfde kleurenkoloriet van behangpapier.

 

AFB_nieuwegeschiedenis/nieuw3.jpg

Na een opmerkelijke opvoering van De Boodschap aan Maria  van Paul Claudel (FRA), wordt in 1949 deelgenomen aan het 16° Koninklijk Landjuweel met De Gecroonde Leersse  van Michiel De Swaen (BEL).
In een regie van meester Staf Bruggen wordt dit tornooi gewonnen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.