Nieuwe Geschiedenis | 1990-1997


500 jaar 'Balsemblomme'

In oktober 1990 schrijft  Theater De Balsemblomme, ter gelegenheid van ons 500-jarig bestaan, een wedstrijd uit voor het schrijven van een volavondstuk. Uit de 28 te beoordelen inzendingen komt Onpaardans Van Ed Vanderweyden (BEL) als winnaar uit de bus. Theater De Balsemblomme verzorgt zelf, in november 1991, de wereldcreatie ervan. Eén jaar later kent het stuk in de Brusselse K.V.S. ook zijn professionele première. AFB_nieuwegeschiedenis/nieuw11.jpg

 

In hetzelfde kader, '500 jaar 'Balsemblomme', behoren de Balsemieren tot de medeorganisatoren van het 57° Kon. Landjuweel te Lokeren. De stichting van 'De Balsemblomme' als rederijkerskamer wordt vervolgens in maart 1992 plechtig herdacht met een tentoonstelling, een ontvangst op het Gentse stadhuis en een academische zitting in het Oost-Vlaamse Provinciehuis. Het orgelpunt van deze herdenking is de organisatie van het 9e Internationale rederijkerscongres, in mei 1992, in de sfeervolle Gentse Sint-Pietersabdij.AFB_nieuwegeschiedenis/nieuw12.jpg

 

Deze viering betekende echter geenszins het afsluiten van een succesvolle periode. Het betekende zelfs geen rustpunt, maar integendeel, een definitieve doorstoot naar een nog mooiere toekomst. Theater De Balsemblomme is immers van plan om de rederijkerstraditie nog vele decennia lang verder te zetten, weliswaar aangepast aan de huidige tijd met  zijn specifieke noden en verwachtingen. Getuige hiervan zijn de wereldcreaties van Instinct van Ed Vanderweyden (BEL) in november 1992 en de deelname van Theater De Balsemblomme aan het 59° Koninklijk Landjuweel 1994. 
AFB_nieuwegeschiedenis/nieuw13.jpg
In november 1996 is er de wereldcreatie van, alweer een stuk van Ed Vanderweyden (BEL), Canto de Nadie, dat overal lovend onthaald wordt, en de deelname aan het 62° Koninklijk Landjuweel in 1997.

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.