Oude Geschiedenis | Een voldongen feit


Een voldongen feit

 

Pieter Aelturs, de persoonlijke kapelaan van Filips de Schone, wordt door hem aangesteld als eerste 'Prince Souverein'. Eén van de bewijzen van de talrijke voorrechten van "Jhesus metter Balsembloumme", want de andere kamers hebben enkel een 'Prince' of een 'deken'. Hij is het die de eerste statuten opstelt en hij krijgt van Filips de volmacht om de bestaande kamers te beheersen. Op een vernuftige wijze stelt hij een plan op om een volledige ordening van de rederijkerij door te voeren. AFB_oudegeschiedenis/oud5.jpgDe bijeenkomst op 01 mei 1493 (1493) stelt de aanwezige
rederijkers voor een voldongen feit: de 'souvereine camere' is er en men kan er niets meer aan veranderen. Alle kamers zullen van nu af aan ondergeschikt worden aan de overkoepelende kamer.  De statuten, ordonnantiën en aanstelling blijken reeds op voorhand opgesteld te zijn. Meteen blijkt ook dat Pieter Aelturs in zijn functie van 'Prince Souverein' een uitzonderlijke grote macht meegekregen heeft. Indien een bepaalde situatie hem niet zint, kan hij gevolmachtigd optreden.

Statutair kan "Jhesus metter Balsembloumme" over de ganse Nederlanden kamers oprichten, bevestigen en aanvragen tot het oprichten van een nieuwe kamer aanvaarden of verwerpen. En meer zelfs. Indien bestaande kamers iets in hun reglementen willen veranderen, dienen zij ook hiervoor hun toestemming te vragen. Met dit alles wil Filips de Schone de andere kamers dwingen om in het voetspoor van de 'souvereine camere' te lopen.

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.