Oude Geschiedenis | Hoe het begon


Hoe het allemaal begon (15de-16de eeuw)

 

Onze officiële naam luidt:

 

De Aloude Overste ende Souvereine Princelycke Camere van der Rhetorycke "Jhesus met der Balsemblomme" v.z.w.

Ja, een hele mond vol. Kortweg noemen wij onszelf ook wel rederijkerskamer 'De Balsemblomme' of 'Theater De Balsemblomme' en onze leden de Balsemieren.

Dé reden voor deze lange titel vinden we terug in de late Middeleeuwen. In die periode kennen de rederijkerskamers een enorme bloei, en zowat iedere stad en elk dorp van enige betekenis, heeft zijn eigen rederijkerskamer. Hoewel de rederijkerskamers oorspronkelijk op een religieuze leest geschoeid zijn, wordt vanaf het einde van de 15de eeuw, hun politieke, en vooral hun sociale macht, heel belangrijk.AFB_oudegeschiedenis/oud1.gif

Door hun succesvolle culturele activiteiten - hierbij denken we dan vooral aan hun bijdragen aan vorstelijke intreden, ommegangen, refreinfeesten en landjuwelen - zijn ze niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Het karakter van de rederijkerskamers verandert echter. Aanvankelijk worden ze door de wereldlijke en geestelijke overheid gebruikt als middel om de publieke opinie te beïnvloeden en te overtuigen. Noem het public relations avant-la-lettre. Verschillende rederijkerskamers hebben zich op dat ogenblik met invloedrijke, gezag- en machthebbende gegoede burgers omringd en worden écht toonaangevend in hun streek. Ze kunnen zelfs op steun van het stadsmagistraat rekenen zoals bvb. financiële vergoedingen voor het onderhoud van hun altaar in de plaatselijke kerk of kapel, voor hun opvoeringen en wedstrijden en zelfs voor hun algemene werking.

 

.

 

 

 

 

 

 
 
 NIEUWS
 

 

 
Theater De Balsemblomme wordt gesteund door De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen en is lid van Open Doek.